STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki


Od 4 kwietnia do 26 maja 2011 została przeprowadzona druga część ogólnopolskiego cyklu prezentacji pt. „STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki” poświęconych metodom statystycznym i data mining wykorzystywanym w opracowywaniu wyników badań naukowych oraz wybranym problemom nauczania metod statystycznej analizy danych. Wykłady prowadzone były przez wykładowców wysoko ocenianych szkoleń prowadzonych od wielu lat przez firmę StatSoft z wykorzystaniem przykładów analiz w środowisku programu STATISTICASTATISTICA Data Miner. Spotkania, które odbyły się w kolejnych sześciu ośrodkach akademickich (Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Opolu oraz Rzeszowie), cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 1200 zgłoszonych osób) i zostały wysoko ocenione przez uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników prezentacji, oraz do udziału w naszych kolejnych seminariach.