STATISTICA w administracji publicznej

STATISTICA w administracji publicznej
W działalności jednostek administracji publicznej szerokie zastosowanie mają narzędzia analizy danych umożliwiające łatwe wydobycie informacji ukrytej w zasobach danych oraz szybkie i efektywne przygotowanie raportów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjął decyzję o wyborze i nabyciu specjalistycznego oprogramowania analitycznego. Przed narzędziem postawiono szereg wymagań w zakresie podstawowych i zaawansowanych metod analizy danych w tym analiz przekrojowych i analizy szeregów czasowych. Ponadto oprogramowanie miało zawierać zintegrowane narzędzia do prezentacji danych i wyników analiz na różnych typach wykresów, przede wszystkim na mapach administracyjnych.
Wybrano system STATISTICA, ponieważ spełnił on najlepiej wszystkie wymagania. Według Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku „Oprogramowanie to (STATISTICA) przewyższa funkcjonalnością inne aplikacje (.) STATISTICA jest godnym polecenia narzędziem dla osób zajmujących się analizą danych w administracji publicznej”.
Pełna treść opinii oraz informacje na temat korzyści ze stosowania analizy danych w administracji, dostępne są na naszej stronie internetowej.