STATISTICA uzyskała certyfikat integracji z platformą SAP NetWeaver

STATISTICA uzyskała certyfikat integracji z platformą SAP NetWeaver
Użytkownicy rozwiązań STATISTICA mają możliwość korzystania z wielu różnorodnych typów źródeł danych – od danych plikowych po największe bazy i hurtownie danych. W wielu przedsiębiorstwach do gromadzenia danych wykorzystywane są rozwiązania SAP. Dalsza analiza tych danych w STATISTICA pozwala uzyskać wiele cennych informacji, podejmować trafniejsze decyzje, lepiej przewidywać trendy na rynku i osiągnąć przewagę konkurencyjną. SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) potwierdził, że STATISTICA integruje się z SAP NetWeaver. Certyfikat SAP daje pewność naszym klientom, że STATISTICA przeszła rygorystyczne testy wymagane do jego uzyskania.

Więcej informacji.