STATISTICA umożliwiła szybszą i dokładniejszą analizę danych w firmie John Deere – Entuzjastyczna recenzja programów w czasopiśmie DM Review

STATISTICA umożliwiła szybszą i dokładniejszą analizę danych w firmie John Deere
Navaid Ahmed, inżynier jakości firmy John Deere, bardzo wysoko ocenił STATISTICA
za jej wydajność, możliwości integracji, wizualizację danych i inne w recenzji
opublikowanej w czasopiśmie DM Review (z lutego 2002).

W swoim artykule, Ahmed omawia wiele powodów, dla których decyzja o wyborze STATISTICA
dla firmy John Deere została podjęta jednomyślnie. Według niego
„Wszechstronność i elastyczność produktu były głównymi powodami wyboru STATISTICA
. Program może wykonywać analizy statystyczne różnego typu. Doskonałe wsparcie
techniczne i szeroka gama możliwości analitycznych były głównymi przewagami
produktu nad innymi, branymi pod uwagę”.

Podsumowując najważniejsze zalety STATISTICA, Ahmed stwierdził „STATISTICA
dobrze współpracuje z naszym systemem CMM”, „główną zaletą programu są
możliwości pracy interakcyjnej. Analizy statystyczne można wykonywać różnymi
sposobami, a łatwość użycia programu połączona z łatwymi w percepcji wynikami
jest również ważną zaletą programu. Na plus przemawia również zdolność
współpracy z Microsoft Excel.”

Ahmed chwali StatSoft za doskonałe i szybkie wsparcie techniczne mówiąc:
„Szybkie odpowiedzi pocztą elektroniczną i rozwiązania problemów, z którymi się
zetknęliśmy były najlepszą częścią współpracy z dostawcą”.


Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej porównań programu STATISTICA