STATISTICA oceniona najwyżej na spotkaniu Holenderskiego Towarzystwa Statystycznego (VVS)
(Luty 1996)

Na spotkaniu Oddziału Oprogramowania Statystycznego Holenderskiego Towarzystwa
Statystycznego (VVS)
przeprowadzono przegląd nowych programów
statystycznych dla Windows (7 luty 1996). Oceniano 5 pakietów na
podstawie 30 parametrów (pozytywna ocena każdej z cech powodowała uzyskanie
jednego punktu). Dane do porównania zostały zebrane przez niezależnego członka
Towarzystwa i opierały się głównie na informacjach uzyskanych od producentów i
dystrybutorów odpowiednich pakietów. Oto zestawienie wyników. STATISTICA
otrzymała najwyższą ocenę łączna (29).

 ocena
BMDP New System, wersja 1.110
SAS, wersja 6.1123
SPSS, wersja 6.0321
Statgraphics Plus, wersja 2.022
STATISTICA, wersja 5.029

Można zobaczyć
tabelę w języku angielskim (GIF)
.