STATISTICA „obecnie jedyny z wiodących pakiet statystyczny umożliwiający tworzenie nowoczesnych biplotów” (czerwiec 2009)


“The Journal of Statistical Software” opublikował w czerwcu 2009 r. (Zeszyt 30, numer 12) artykuł na temat biplotów. W artykule pt. „BiplotGUI: interakcyjne biploty w R” autorzy skupili się głównie na języku R, wspomnieli jednak o funkcjonalności w STATISTICA. Oto, co napisali:

STATISTICA (Statsoft Inc 2009) jest obecnie jedynym z wiodących pakietem statystycznym, umożliwiającym tworzenie nowoczesnych biplotów w metodzie PCA.”