STATISTICA Neural Networks „Prawdopodobnie najlepszy program zarówno pod względem łatwości użycia jak i możliwości” – wyniki recenzji w Bulletin of the Ecological Society of America

Recenzenci Jeffrey Lusk, Oklahoma State University Department of Forestry i Steven Wilson, of EcoLogic Research, porównali STATISTICA Neural Networks z innymi programami i stwierdzili, że „Interfejs SNN jest najbardziej intuicyjny i umożliwia jednoczesne przeglądanie danych, sieci, predykcji (wyjścia) sieci oraz statystyk jakości”.

Uznali oni algorytmy genetyczne SNN za wyjątkowe: „SNN może testować różne kombinacje zmiennych, aby odnaleźć najlepszy zbiór dla procesu tworzenia sieci neuronowej. Funkcja ta jest użyteczna przy usuwaniu, z dalszych analiz „szumów” pochodzących od zmiennych ubogich w informacje, występujących zazwyczaj w dużych zbiorach danych”.

Recenzenci wyróżnili również narzędzia symulacyjne SNN. Ponadto zwrócili uwagę, że „SNN automatycznie generuje sieci klasyfikujące, jeżeli w danych występuje skategoryzowana zmienna niezależna. Nie są wymagane żadne dodatkowe działania użytkownika, a tworzenie modelu jest bardzo szybkie i wydajne. Diagnostyka jest kompletna i zawiera analizę wrażliwości, pomagającą wyznaczyć ważność różnych zmiennych wejściowych w modelu końcowym”.