STATISTICA liderem pośród pakietów statystycznych. Przegląd opublikowany w „The American Statistician”, Luty 2007

Quality Digest

Redaktor przeglądu oprogramowania w The American Statistician, dr Joseph M. Hilbe, w recenzji programów STATISTICA stwierdza, że „pakiet STATISTICA zapewnia swoim użytkownikom ogromny wybór możliwości i funkcji, z których wiele jest unikatowych”. Autor podkreśla siłę pakietu STATISTICA tkwiącą w szerokim zakresie zastosowań,
obejmującym m.in. metody wizualizacyjne, data mining, metodologię sześć sigma, statystyki kontroli jakości, planowanie badań, analizę wielowymiarową a także metody nieparametryczne. Po wykonaniu szeregu przykładowych analiz oraz dodatkowych testów, dr Joseph M. Hilbe stwierdził, że dla osób zajmujących się modelowaniem wielowymiarowym i data mining „STATISTICA jest prawdziwym liderem wśród pakietów statystycznych”.

W przeglądzie zaznaczono, że „zaawansowane techniki dostępne użytkownikowi powinny umożliwiać analizę danych w szerokim zakresie”, a takie metody jak sieci neuronowe, CHAID, C&RT będące oddzielnymi modułami pakietu STATISTICA, są jednakże częściami jednego systemu, zapewniając użytkownikowi „zestaw metod dostępnych poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy… Stąd łatwo można wywnioskować dlaczego pakiet STATISTICA znajduje lojalnych użytkowników”.