STATISTICA Enterprise-wide SPC System (SEWSS) przyniósł ogromne zyski firmie Steelcase Inc

STATISTICA Enterprise-wide SPC System (SEWSS) przyniósł ogromne zyski firmie Steelcase Inc
W numerze z kwietnia 2002 czasopisma Quality przedstawiono studium
przypadku, dotyczące zastosowania SEWSS, popularnego systemu SPC
produkcji StatSoft Inc., w firmie Steelcase, która jest czołowym
wytwórca mebli biurowych. Dzięki zastosowaniu SEWSS, Steelcase uzyskała
bezprecedensowe efekty w jakości produkcji. Decyzja o zakupie SEWSS była
częścią obejmującego całą korporację projektu ujednolicenie oprogramowania
statystycznego służącego do doskonalenia procesów. Jednym z celów projektu,
było zmniejszenie grubości powłoki lakierniczej, wymaganej do spełnienia
wymagań klienta i zmniejszenie zmienności wydatku lakieru. SEWSS został
wykorzystany do zbadania trzech linii lakierniczych, dwóch lakierni proszkowych
i linii lakieru płynnego w zakładzie systemów biurowych. Gdy dane zebrane za
pomocą mierników grubości wykazały istotną zmienność grubości pokrycia,
zastosowano różnorodne narzędzia SEWSS, w celu rozpoznania źródeł
wariancji i udoskonalenia procesu. Według Paula Dzwonka (inżyniera jakości
fabryki systemów biurowych w Grand Rapids), projekt uznano za „ogromny sukces”. Przeciętny
wydatek materiału na jednej z linii zmniejszono o 15%, a przy tym zmienność
spadła o 40%
. W ciągu tylko jednego roku, oszczędności materiałowe
trzykrotnie przekroczyły całkowite nakłady
na oprogramowanie, szkolenia
i usługi związane z wdrożeniem SEWSS. Według Steelcase cztery z
piętnastu fabryk w Ameryce Północnej już używają systemu SEWSS, a
planowane jest rozszerzenie zastosowania tego systemu.


Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej porównań programu STATISTICA