STATISTICA Enterprise pomaga w zapewnianiu jakości w Unipetrol

	STATISTICA Enterprise pomaga w zapewnianiu jakości w Unipetrol
Unipetrol – czołowa czeska firma petrochemiczna będąca częścią grupy Orlen wybrała STATISTICA Enterprise do zadań związanych z zapewnieniem jakości swoich produktów. Wykorzystując unikalną technologię StatSoft został przygotowany tzw. „wirtualny czujnik”, bazujący na sieciach neuronowych, pozwalający przewidzieć parametry jakościowe produktów. Żaden z innych dostawców oprogramowania nie był w stanie spełnić stawianych wymagań.

Więcej przykładów wdrożeń.