STATISTICA Data Miner po raz kolejny uznany za wiodące narzędzie data mining

Rexer Analytics

STATISTICA Data Miner otrzymał najwyższe oceny w badaniu rynku data mining przeprowadzonym przez niezależną firmę konsultingową Rexer Analytics.

Trzecia edycja badania, przeprowadzonego wśród 710 specjalistów, obejmowała opinie dotyczące technik przetwarzania danych, stosowanych narzędzi data mining oraz informacje o typach analizowanych danych i napotkanych trudnościach. Dodatkowo ankietowani analitycy wyrażali swoje opinie odnośnie preferowanych narzędzi data mining używanych w ich pracy. Określali, z którego z dostępnych na rynku produktów korzystają oraz w jakim zakresie spełnia on ich oczekiwania.

  • STATISTICA Data Miner miał największą liczbę użytkowników, którzy wskazali, że byli zadowoleni ze swojego podstawowego narzędzia data mining.
  • STATISTICA Data Miner był najczęściej używanym narzędziem data mining w szeroko pojętym przemyśle oraz zastosowaniach naukowych.
  • STATISTICA Data Miner był na drugim miejscu pod względem liczby wskazań jako „podstawowe narzędzie” wśród użytkowników komercyjnych.