Specjalizowany pakiet dla zastosowań farmaceutycznych

Specjalizowany pakiet dla zastosowań farmaceutycznych.
Specjalnie dla pracowników firm farmaceutycznych, którzy spędzają dużo czasu na wykonywaniu analiz i przygotowywaniu raportów m.in. na potrzeby audytorów zewnętrznych, przygotowaliśmy specjalizowany pakiet analityczny składający się z trzech samodzielnych produktów:

  • Zestaw Walidacyjny,
  • Zestaw Profile Uwalniania,
  • Zestaw Ocena Stabilności

Każdy z nich jest zestawem odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku STATISTICA (zawiera odpowiedni zestaw programów z rodziny STATISTICA), które automatycznie wykonują rutynowe działania związane z analizowaniem danych i tworzą gotowy do wydruku raport. Produkty te zostały przygotowane we współpracy ze specjalistami z firm farmaceutycznych i są z powodzeniem wykorzystywane w tych instytucjach.

Więcej informacji na temat tych narzędzi.