SolarWorld analizuje dane produkcyjne za pomocą STATISTICA

SolarWorld analizuje dane produkcyjne za pomocą STATISTICA

Grupa SolarWorld jest czołowym producentem ogniw fotowoltanicznych na świecie. W celu zaspokojenia rosnącego popytu (produkcja w latach 2007-2009 wzrosła pięciokrotnie), SolarWorld w coraz większym zakresie automatyzuje procesy produkcyjne.

W automatycznym, sterowanym danymi, systemie wytwarzania, jakim dysponuje SW, analiza informacji o poszczególnych elementach wytwarzanego produktu ma kluczowe znaczenie. Dlatego też wszystkie dane dotyczące procesu produkcyjnego są automatycznie przesyłane do STATISTICA, która wykonuje karty kontrolne, oblicza wskaźniki zdolności procesu oraz inne, dodatkowe statystyki. Takie podejście pozwala na sterowanie i zapewnianie odpowiedniej jakości produktów końcowych.

Dowiedz się więcej czytając artykuł na ten temat.