SKOK Stefczyka wykorzystuje STATISTICA Zestaw Skornigowy

SKOK Stefczyka wykorzystuje STATISTICA Zestaw Skornigowy
SKOK Stefczyka od niemal 5 lat korzysta z oprogramowania do analizy danych STATISTICA PL, a  obecnie korzysta z rozwiązania STATISTICA Zestaw Skoringowy.

Zakup rozwiązania został poprzedzony testową instalacją i dokładną jego oceną w siedzibie SKOK Stefczyka (przyp. StatSoft).

Podczas testowania najnowszej wersji STATISTICA Zestaw Skoringowy konsultanci StatSoftu wykazali się rzetelną wiedzą i dużym zaangażowaniem. Po tym okresie decyzja o zakupie oprogramowania i skorzystania z warsztatów Skoring kredytowy w STATISTICA została podjęta bez większych wątpliwości. Korzystanie ze wspomnianego oprogramowania znacząco skróciło czas pracy nad tworzeniem kart scoringowych, okresowej ich walidacji i raportowania oraz podniosło wydatnie jakość tych prac.

Nie trzeba przypominać, jak bardzo przyjazne analitykowi jest środowisko STATISTICA, nie mniej wdrożenie nowego modułu – STATISTICA Zestaw Skoringowy pozwoliło odkryć nowe możliwości i pogłębić wiedzę funkcjonalności zarówno o dotychczasowych jak i nowych możliwościach całego oprogramowania.

„Niniejszym chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowanie i uznanie za dotychczasowa współpracę w zakresie wdrożenia oprogramowania do tworzenia i walidacji modeli scoringowych STATISTICA Zestaw Skoringowy. Z powodzeniem możemy polecić ten produkt każdej instytucji (nie tylko finansowej), która zamierza ograniczać ryzyko finansowe oraz skracać proces sprzedażowy.”

Izabela Rutkowska

Kierownik Zarządzający Ryzykiem

SKOK Stefczyka

Treść opinii SKOK Stefczyka nt. STATISTICA Zestaw Skoringowy