Seminarium „Zastosowania statystyki i data mining”

We wrześniu i październiku 2008 roku w Warszawie odbyły się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminaria dla osób zainteresowanych analizą danych i statystyką oraz praktycznym wykorzystaniem programów z rodziny STATISTICA: