Seminarium „Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej”

Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej
23 kwietnia w Warszawie odbyło się seminarium StatSoft Polska poświęcone zastosowaniom analizy danych w administracji publicznej. Ponad 250 uczestników, wśród których byli zarówno dyrektorzy departamentów, jak i specjaliści pracujący w różnych jednostkach administracji publicznej, zapoznało się z praktycznymi przykładami wykorzystania metod analizy danych.

Na seminarium mieliśmy przyjemność gościć wybitnych specjalistów, praktyków związanych z administracją, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem – premiera prof. Jerzego Hausnera, ministra Przemysława Bilińskiego, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Janusza Kota, Dyrektora Urzędu Statystycznego Krzysztofa Jakóbika. Wśród poruszanych tematów znalazły się zarówno proste analizy i raportowanie z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA, automatyzacja często realizowanych zadań analitycznych, wizualizacja danych, zbieranie i analiza danych ankietowych, jak i bardziej zaawansowane metody, np. związane z prognozowaniem.

Zachęcam do zapoznania się z prezentacjami. Istnieje również możliwość zamówienia książki ze streszczeniami referatów.