Seminarium „Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej”

W kwietniu 2009 roku w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone zastosowaniom analizy danych w administracji publicznej. Mieliśmy okazję gościć wielu znamienitych gości, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – wicepremiera prof. Jerzego Hausnera, ministra Przemysława Bilińskiego, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Janusza Kota, Dyrektora Urzędu Statystycznego Krzysztofa Jakóbika, dyrektora Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Jarosława Bobera, prof. Andrzeja Sokołowskiego Kierownika Zakładu Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego, Konrada Dudzika z Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i dużym uznaniem uczestników.

Zobacz szczegóły