Seminarium Skoring w biznesie

Seminarium Skoring w biznesie

Dostępne są prezentacje z seminarium Skoring w biznesie, podczas którego zaprezentowaliśmy rozwiązania STATISTICA, które nie tylko zapewniają wysoką jakość modeli skoringowych, ale również pozwalają na ich budowę w możliwie krótkim czasie, łącząc modele predykcyjne z regułami biznesowymi. Tradycyjnie już seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, gromadząc ponad dwustu menedżerów i analityków odpowiedzialnych za ryzyko kredytowe, wykrywanie nadużyć, windykację i CRM analityczny z różnych branż. Potwierdza to coraz większą popularność metod skoringowych w różnych zastosowaniach.