Seminarium „R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych”

12 czerwca 2008 r. W Krakowie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminarium poświęcone zastosowaniom analizy danych w badaniach innowacyjnych.

Spotkanie przeznaczone było dla osób zajmujących się planowaniem i realizacją badań oraz eksperymentów, a także dla tych, którzy wykorzystują analizę danych do opracowywania danych badawczych.

Główny nacisk wystąpień położony był na przekazanie wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania analizy danych w działach badawczo-rozwojowych.

Zobacz szczegóły