Scientific Computing and Automation Readers Choice Award dla STATISTICA/w (najwyżej notowany pakiet statystyczny w ankiecie czytelników)
(Marzec 1997)

[Logo Scientific Computing]
STATISTICA otrzymała Readers Choice Award (nagrodę czytelników)
i najwyższe oceny w
ankiecie przeprowadzonej wśród czytelników przez czasopismo Scientific Computing and Automation
(czołowy miesięcznik amerykański zajmujący się tematyką obliczeń naukowych).
STATISTICA wyprzedziła SAS (drugie miejsce) i SPSS (trzecie miejsce).
Warto zauważyć, że czytelnicy Scientific Computing and Automation znają
STATISTICA z innych źródeł niż to czasopismo,
bowiem produkty StatSoft nie były w tym czasopiśmie reklamowane od 1993 roku.