Rozwiązania STATISTICA służące do optymalizacji wydajności elektrowni i ograniczenia emisji gazów.

StatSoft Power Solutions jest rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorstw z sektora energetycznego, przeznaczone do optymalizacji funkcjonowania i zwiększania wydajności procesów i zmniejszania emisji przy produkcji energii. Bazą do powstania tego rozwiązania jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie StatSoft w stosowaniu zawansowanych technologii data mining do optymalizacji procesu w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki temu, iż StatSoft Power Solutions dogłębnie analizuje gromadzone dane i na tej podstawie określa możliwości ulepszeń procesu, rozwiązanie to umożliwia pełne wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury sprzętowej oraz systemów sterowania, nawet w przypadku starszych technologii spalania.

Możliwości wykorzystania strategii opartej na danych w usprawnianiu funkcjonowania elektrowni.

Większość przedsiębiorstw wytwarzających energię, gromadzi ogromne ilości historycznych danych o procesie w dedykowanych bazach danych. Jednak, w większości przypadków, dane te wykorzystywane są tylko w niewielkim zakresie do analiz „ad-hoc” i tworzenia prostych zestawień. Większość wiedzy zawartej w tych danych nigdy nie zostaje odkryta.
I tak na przykład, w elektrowniach węglowych, StatSoft Power Solutions pomaga zidentyfikować optymalne wartości wskaźnika stechiometrycznego, parametrów przepływów powietrza, ustawień pieca i innych cech wpływających na zmniejszenie emisji NOx, co oraz popiołów bez zmian w istniejącej infrastrukturze technicznej.

Co to jest Data Mining? Dlaczego warto stosować Data Mining?

Data Mining umożliwia wykorzystanie najróżniejszych technik uczenia maszynowego czy też technik i algorytmów rozpoznawania wzorców do wykrywania skomplikowanych zależności, istniejących pomiędzy obserwowanymi wielkościami. Techniki te dostarczają nieocenionych informacji wydobywając je z baz danych, w których pozostałyby ukryte, gdybyśmy zastosowali jedynie standardowe metody analizy. To właśnie dzięki równoczesnemu przetwarzaniu wielu zmiennych data mining zapewnia wgląd w dane i pozwala dotrzeć do występujących tam wzajemnych zależności.
Data Mining pozwala modelować „rzeczywisty świat” na bazie rzeczywistych danych, umożliwiając w ten sposób „opisanie” procesów zachodzących w konkretnym zakładzie.
W ten sposób można :

  • uzyskać wiedzę o tym, które z setek, a nawet tysięcy parametrów procesu mają zasadnicze znaczenie dla wydajności i niskiej emisji
  • określić zakresy zmienności tych parametrów, a także kombinacji zakresów parametrów, co przekłada się na bardziej stabilne działanie procesu.

Tego typu rozwiązania funkcjonalne mogą być zaimplementowane w istniejącym systemie sterowania, dając stabilny wzrost efektywności funkcjonowania elektrowni. Można również użyć StatSoft Power Solutions do zbudowania zaawansowanego systemu monitorowania, zapewniającego ciągły wzrost jakości.

W czym tkwi różnica względem sieci neuronowych stosowanych w pętli sterowania?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: na czym polega różnica między StatSoft Power Solutions, a programami wykorzystującymi sieci neuronowe do sterowania krytycznymi parametrami w systemie pętli sterowania?
Otóż systemy bazujące na względnie prostych, tradycyjnie stosowanych sieciach neuronowych są w stanie równocześnie przetwarzać dane o zaledwie niewielu parametrach. Nie mają więc możliwości wykrycia tych najważniejszych wielkości spośród setek możliwych, a przede wszystkim nie znajdą specyficznej kombinacji parametrów wielu zmiennych, których znajomość czyni cały proces produkcyjny odporniejszym na zakłócenia.

Najnowsza technologia zaimplementowana w StatSoft Power Solutions, nie polega na wykorzystaniu kilku charakterystycznych parametrów wspólnych dla wszystkich elektrowni, przy pomocy których można w pewnym (niewielkim) zakresie poprawić procesy produkcji energii. StatSoft Power Solutions umożliwia spojrzenie na posiadane dane i wykonywane operacje w nowy sposób, pozwalając zoptymalizować je w maksymalnym stopniu. Pozwala również skoncentrować czynności monitorowania procesu oraz uwagę operatorów na tych parametrach procesu, które rzeczywiście mają zasadniczy wpływ na sprawność i emisję, w tej danej konkretnej elektrowni przy istniejącej infrastrukturze i technologii.

StatSoft Power Solutions nie jest jeszcze jedną siecią neuronową w pętli sterowania, to elastyczne narzędzie optymalizowania całego systemu, a także inteligentnego monitorowania, z opcjami doradczymi dotyczącymi predykcji problemów, wynikających na przykład z emisji przy optymalizacji spalania.

Zadzwoń do nas, daj nam możliwość wskazania jak moglibyśmy pomóc zoptymalizować Twój system i technologię.

Dodatkowe informacje:
StatSoft Power Solutions
Enion poleca współpracę ze StatSoft
Kurs: „Prognozowanie i analiza danych w energetyce
Prognozowanie zapotrzebowania na energię
Przemysł energetyczny

Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod