Najszybszy
i najtańszy sposób zmniejszenia emisji i zwiększenia wydajności
elektrowni.

Rozwiązanie dostarczane jest przez firmę
StatSoft, światowego lidera w zaawansowanym monitoringu i optymalizacji
procesów technologicznych oraz producenta oprogramowania data mining.

StatSoft Power Solutions Inc. jest w 100% podmiotem zależnym od StatSoft Inc., oferującym
usługi optymalizacji procesów technologicznych w elektrowni, parametrów pracy wyspecjalizowanych urządzeń i innowacyjne oprogramowanie dla przemysłu energetycznego.

Rozwiązania StatSoft wykorzystują najnowsze techniki predykcyjnego data mining i analizy danych, a ponadto można je szybko i łatwo wdrożyć. Zastosowanie tych rozwiązań daje natychmiastową, znaczącą poprawę jakości procesów, a są one oferowane za ułamek kosztów unowocześnienia urządzeń, wymaganego do uzyskania podobnych, aczkolwiek często nie tak efektywnych wyników. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą StatSoft Polska.

Przed zainwestowaniem milionów w nowy sprzęt

Pozwól nam zwiększyć wydajność procesów technologicznych bez
modernizacji sprzętu, bazując na już zebranych danych i za ułamek
kosztów innych rozwiązań.

Po inwestycji w nowy sprzęt

Zastosuj zaawansowane, bazujące na danych i ich analizie, techniki
optymalizacji parametrów pracy wysoce specjalizowanych urządzeń lub
procesów technologicznych.

Wykorzystująca opantentowne technologie StatSoft optymalizacja procesów na podstawie danych to:

  • Udowodniona skuteczność rozwiązań bazujących na danych
  • Wielowymiarowa, nieliniowa optymalizacja na podstawie danych
    historycznych
  • Zastosowanie najbardziej zaawansowanych technik data mining przystosowanych do potrzeb przemysłu energetycznego
  • Zaawansowany wielowymiarowy monitoring procesów
    technologicznych

Wykorzystaj siłę ukrytą w zgromadzonych danych o procesach (np. W systemach typu data historian, takich jak OSISOFT PI), aby zoptymalizować wydajność elektrowni!

Warto przeczytać: