Six Sigma a STATISTICA
STATISTICA jest platformą analityczną w pełni wspierającą metodykę Six Sigma niezależnie od wielkości i zakresu jej implementacji.
W metodyce Six Sigma nacisk położony na pomiar i analizę zjawisk wymaga w pełni funkcjonalnego systemu do analizy danych.
System STATISTICA zawiera wszystkie konieczne mechanizmy służące do zarządzania danymi, analizy danych i ich graficznej prezentacji w celu zapewnienia „zielonym pasom” (Green Belts), „czarnym pasom” (Black Belts) i „czarnym pasom” mistrzowskiego poziomu (Master Black Belts) narzędzi do skutecznej eksploracji danych, określania najbardziej istotnych dla badanego zjawiska czynników i podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz.

Metodykę Six Sigma można stosować przy pomocy dwóch rodzajów systemów STATISTICA

  • Systemów jednostanowiskowych – do korzystania na pojedynczych stacjach roboczych.
  • Systemów korporacyjnych – platformy analitycznej umożliwiającej korzystanie i współpracę wielu równoczesnym użytkownikom, zapewniającej bezpieczny, autoryzowany dostęp do wszystkich mechanizmów, centralnie administrowanej, wyposażonej w szablony analiz i raportów, które mogą być automatycznie generowane w zadanych odstępach czasu.
Analiza danych i data mining w przemyśle
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

 

Korporacyjna wersja STATISTICA jest zaprojektowana jako platforma
ułatwiająca wspólną pracę wszystkim jej użytkownikom przy użyciu jednego, kompletnego systemu, który można w pełni dostosować do indywidualnych wymagań i warunków.
Korporacyjny system SEWSS został zaprojektowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie w celu sterowania jakością oraz stosowania metodyki Six Sigma, zarówno w niewielkim przedsiębiorstwie, jak i korporacji o zasięgu całego globu.

Menu Statystyki Przemysłowe i Six Sigma udostępnione w programie STATISTICA umożliwia korzystanie z szeregu wydajnych metod analitycznych pogrupowanych zgodnie z cyklem Six Sigma (DMAIC) ułatwiając wykonywanie kolejnych kroków opisanych w tej metodyce.

six sigma

 

Opcjonalnie można wywołać pasek narzędzi Sześć Sigma z pięcioma menu podrzędnymi odpowiadającymi pięciu krokom DMAIC:

Dodatkowo dostępny jest:

Internetowo zorientowany interfejs użytkownika i pełna komunikacja z siecią WWW, zgodne z Sześć Sigma narzędzia raportowania, narzędzia interaktywnego tworzenia zapytań do baz danych.

  • W pełni dostosowane interfejsy użytkownika dla operatorów, inżynierów, kadry zarządzającej oraz analityków,
  • Środowiska pracy dostosowane do wszystkich poziomów zaawansowania osób pracujących dla Six Sigma; od prostego środowiska ze skrótami dla personelu pomocniczego, przez bardziej zaawansowane narzędzia dla „zielonych pasów” (green belts), do najbardziej wyszukanych metod analiz, data mining i operowania grafiką dla mistrzowskiego poziomu „czarnych pasów” (master black belts)
  • Bezcenne w Six Sigma wspieranie pracy grupowej, dzielenie zapytań do baz danych, aplikacji itd.
  • W pełni zautomatyzowane monitorowanie procesów i poziomu jakości z użyciem najbardziej zaawansowanej technologii graficznej
  • Skalowalność, możliwość dostosowywania do potrzeb, integrowania z istniejącymi bazami danych, systemami typu ERP, MRP czy LIMS

Warto przeczytać:

Manufacturing intelligenceManufacturing intelligence