Produkt Traceability - śledzenie produktu

Współczesne procesy wytwórcze często składają się z wielu skomplikowanych etapów. Jakość produktu powstałego w wyniku wieloetapowego procesu zależy od cech surowców i półproduktów oraz przebiegu wszystkich etapów procesu. Co ważne, poszczególne parametry i ustawienia procesów wpływają na cechy produktu w ten sposób, że należy je rozpatrywać łącznie, nie wystarczy sprawdzać, czy każdy z nich z osobna mieści się w granicach specyfikacji.

Warunkiem uzyskania użytecznych podsumowań, znajdowania przyczyn rozregulowań, monitorowania i doskonalenia procesu jako całości jest dostęp do danych pokazujących przepływ produktu przez wszystkie etapy procesu. W szczególności należy:

 • powiązać pomiary gromadzone na poszczególnych etapach procesu z najważniejszymi właściwościami procesu,
 • określić łączny wpływ wszystkich parametrów procesu na jakość produktu,
 • połączyć i zsynchronizować dane ze wszystkich etapów,
 • znaleźć podobne serie produkcyjne.

Hierarchical Process Cube daje specjalistom do spraw jakości i menadżerom dostęp do wszystkich danych obrazujących przepływ surowców i półproduktów przez kolejne etapy procesu. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za jakość są w stanie nadzorować proces jako całość, tworzyć użyteczne karty kontrolne, znajdować przyczyny problemów z jakością i wykonywać inne analizy. Uzyskiwany w ten sposób kompletny obraz procesu jest warunkiem realizacji nowoczesnych projektów doskonalenia jakości, takich jak Process Analytical Technology (PAT) czy Quality by Design (QbD). Ponadto dostęp do danych o całości procesu jest często wymagany przez regulatorów i instytucje nadzorcze w wielu gałęziach przemysłu.STATISTICA Product Traceability umożliwia:

 • intuicyjne wybranie intersującego procesu,
 • łatwe uzyskanie odpowiedniego przekroju danych,
 • badanie przepływu surowców i półproduktów przez kolejne etapy procesu.

STATISTICA Product Traceability prezentuje użytkownikowi dane w odpowiedni do potrzeb i logiczny sposób. Program automatycznie pobiera dane z systemów typu historian, LIMS itp., synchronizuje i agreguje dane, tak aby umożliwić ich przeglądanie i badanie. Użytkownicy w środowisku STATISTICA Product Traceability wybierają dane i wykonują analizy w naturalny sposób, ponieważ obiekty w systemie odzwierciedlają rzeczywiste etapy procesu.

STATISTICA Product Traceability to:

 • Nowoczesne narzędzia modelowania i przewidywania: wyrafinowane algorytmy tworzące modele dające najtrafniejsze przewidywania.
 • Rozwiązanie dla całego przedsiębiorstwa: bezpieczne środowisko pracy wielu osób umożliwiające tworzenie, sprawdzanie i stosowanie modeli.
 • Scenariusze przetwarzania: STATISTICA Decisioning Platform umożliwia określanie scenariuszy przetwarzania na potrzeby wydajnej analityki łączącej zasady działania, reguły eksperckie i przewidywania modeli.
 • Otwarta architektura, łatwa współpraca z innymi systemami. Rozwiązania STATISTICA są zgodne ze standardami IT, a tworzymy je za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych. STATISTICA można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem informatycznym, bazami danych, LIMS, narzędziami wprowadzania danych i systemami raportowymi.

Wykorzystywane narzędzia