Awarie powodują kosztowne i niezwykle kłopotliwe zakłócenia procesów produkcyjnych. Dzięki przewidywaniu awarii możliwe jest podejmowanie działań zapobiegawczych, a co za tym idzie unikanie awarii i minimalizowanie ich konsekwencji. Utrzymanie według stanu (ang. Condition-based Maintenance lub Predictive Maintenance) polega na monitorowaniu stanu maszyn i wyznaczaniu na bieżąco prawdopodobieństwa wystąpienia problemów. Dzięki wdrożeniu strategii utrzymania wg stanu możemy zmniejszyć koszty awarii i serwisu, czas przestojów, jednocześnie wydłużając czas działania urządzeń i zwiększając bezpieczeństwo.


STATISTICA Decisioning Platform umożliwia tworzenie modeli przewidujących poszczególne rodzaje awarii, a STATISTICA MAS automatycznie stosuje modele, generuje alarmy, rozsyła powiadomienia i zarządza uruchamianiem wielu analiz. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie rozwiązywać problemy z utrzymaniem linii technologicznych, uwzględniając koszty i cele.

Rozwiązanie STATISTICA:

  • Przewidywanie nadciągających awarii: tworzenie modeli wyznaczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii różnego typu na całej linii technologicznej,
  • Ustalanie właściwej kolejności działań zapobiegawczych,
  • Aktualizacja modeli: modele mogą być automatycznie aktualizowane, aby wykorzystać nowe dane dla zmieniających się procesów,
  • Wykrywanie przyczyn: znajdowanie czynników wpływających na zużycie maszyn i występowanie awarii.

Wykorzystywane narzędzia