Termin Big Data pojawia się obecnie bardzo często w kontekście analizy danych, modelowania, przewidywania, data mining, zarządzania relacjami z klientami i wielu innych dziedzin. Wszystkie one zostały zelektryzowane  możliwością wykorzystania w procesach biznesowych i produkcyjnych  jakościowo większych zbiorów danych i rwących strumieni danych (ang. high-velocity data). Jak to zwykle bywa, gdy nowe technologie zaczynają wpływać na przedsiębiorstwa, pojawił się nowy sposób myślenia lub określania zadań i znajdowania rozwiązań. Nowe technologie faktycznie otwarły nowe horyzonty dla przedsiębiorstw.Jednocześnie nieuniknione jest, że w pewnych dziedzinach i sytuacjach  ekscytacja nowymi technologiami big data zakończy się wielkim rozczarowaniem, gdy nie uda się osiągnąć oczekiwanego zwrotu z inwestycji w nowe rozwiązania. Dla osiągnięcia sukcesu istotne jest korzystanie ze sprawdzonych narzędzi, które nie tylko mogą przetwarzać  ogromne zbiory danych, ale są w stanie dopasować się do innych źródeł danych i zasobów IT, a także wydobywać z danych użyteczną wiedzę w celu doskonalenia procesów, rozwiązywania problemów, krótko mówiąc –odkrywać kluczowe prawidłowości.

StatSoft ma lata doświadczeń i wiedzę w zastosowaniach dotyczących szybkich strumieni danych i wielkich zbiorów danych w dziedzinach takich jak  zautomatyzowana produkcja, monitorowanie i optymalizacja szybkozmiennych procesów, skoring w czasie rzeczywistym na potrzeby ryzyka kredytowego i wykrywania nadużyć (fraud detection). Rozwiązania STATISTICA wykorzystują przetwarzanie równoległe, łączą się z nowoczesnymi repozytoriami big data praktycznie wszystkich dostawców, jak również z systemem Hadoop i innymi rozproszonymi systemami gromadzenia danych. Rozwiązania STATISTICA  mogą działać na wielu serwerach, aby wykorzystać przetwarzanie równoległe do wyznaczania skoringu w czasie rzeczywistym i w trybie wsadowym.


Rozwiązania StatSoft w dziedzinie big data, dostarczają środków do tworzenia platform i środowiska big data tak, aby lepiej wykorzystać istniejące repozytoria danych i zasoby IT, nie zamykając się w jednym podejściu technologicznym. STATISTICA jest produkowana z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi programistycznych, przy zastosowaniu standardów w dziedzinie interfejsów i najlepszych praktyk. Oznacza to, że platforma STATISTICA jest prawdziwie otwarta i zdolna spełnić specyficzne wymagania użytkowników. Dzięki temu STATISTICA jest pewnym wyborem i zapewnia pożądany zwrot z inwestycji.

Rozwiązanie STATISTICA:

  • Nowoczesne narzędzia modelowania i przewidywania: wyrafinowane algorytmy tworzące modele dające najtrafniejsze przewidywania.
  • Rozwiązanie dla całego przedsiębiorstwa: bezpieczne środowisko pracy wielu osób umożliwiające tworzenie, sprawdzanie i stosowanie modeli.
  • Szablony i zarządzanie cyklem życia modeli, raportów i analiz: zarządzanie wersjami i cyklem życia wszystkich raportów, analiz, modeli, skoringu i innych procesów analitycznych przekłada się na dobre zarządzanie analityką i pomyślne jej stosowanie.
  • Reaktywne modele na potrzeby skoringu w czasie rzeczywistym: STATISTICA Live Score ® przetwarza na bieżąco nowe dane i wydajnie aktualizuje przewidywania na podstawie modeli centralnie zarządzanych w STATISTICA Enterprise .
  • Scenariusze przetwarzania: STATISTICA Decisioning Platform umożliwia określanie scenariuszy przetwarzania na potrzeby wydajnej analityki łączącej zasady działania, reguły eksperckie i przewidywania modeli.