Badania innowacyjne BiR i R&D

Rozwój nowych technologii jest źródłem poprawy jakości życia ludzi i dobrobytu społeczeństw oraz głównym mechanizmem napędowym współczesnej gospodarki. Strategia inwestowania w rozwój nowych technologii wymaga prowadzenia badań podstawowych, wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce, monitorowania praktycznych efektów wdrożeń i poszukiwania możliwości nowych zastosowań.

StatSoft od wielu lat dostarcza rozwiązania informatyczne wspierające badania innowacyjne. Rozwiązania te wykorzystywane są na wielu etapach prowadzenia prac badawczo-rozwojowych: od etapu planowania badań do momentu wdrażania uzyskanych rozwiązań i ich oceny. Programy z rodziny STATISTICA zawierają wszystkie niezbędne narzędzia analityczne, jakie mogą być potrzebne w analizie danych pozyskanych podczas badań innowacyjnych. W jednym spójnym środowisku STATISTICA udostępnia szeroki zakres podstawowychzaawansowanych metod statystycznej analizy danych oraz technik modelowania. W wielu zastosowaniach coraz większego znaczenia nabierają nowoczesne metody data mining służące do wszechstronnej eksploracji i wydobywania wiedzy z dużych zbiorów danych. Zestaw procedur analitycznych jest uzupełniony znakomitą wizualizacją danych. Rezultaty analiz łatwo jest dostosować do potrzeb publikacji (niezwykle bogaty wybór i wyjątkowa jakość wykresów, nieograniczone możliwości ich dostosowywania i zapisu w odpowiednim formacie i rozdzielczości).

Badania innowacyjne BiR i R&D
STATISTICA z jednej strony charakteryzuje się przyjaznym interfejsem oraz łatwością obsługi, a z drugiej pozwala w dużym stopniu na modyfikację parametrów stosowanych algorytmów. Bardzo ceniona przez naukowców i godna podkreślenia jest możliwość tworzenia własnych procedur analitycznych i graficznych w środowisku Visual Basic, zapisywanie i automatyzacja analiz oraz integracja z popularnym językiem R.

Obecnie projekty badawcze stają się coraz bardziej interdyscyplinarne i są realizowane przez duże zespoły badawcze, co powoduje konieczność analizy i opracowywania danych jednocześnie i korzystania z narzędzi pracy grupowej. STATISTICA Enterprise jest ceniona przez zespoły badawcze ze względu na środowisko pracy grupowej, zarządzanie użytkownikami i udostępnianie różnorodnych źródeł danych, współdzielenie szablonów analiz i raportów. STATISTICA Enterprise Server umożliwia zespołom badawczym pracę przez Internet w środowisku przeglądarki oraz łatwe udostępnianie wyników analiz w Internecie. Oddaje też do ich dyspozycji potężną moc obliczeniową architektury klient-serwer i przetwarzania wieloprocesorowego.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z wiodącymi firmami i ośrodkami badawczymi opracowujemy dedykowane rozwiązania analityczne dostosowane do specyficznych potrzeb zespołu i projektu badawczego. Nasz zespół analityków uczestniczy w realizacji badań innowacyjnych i wspiera zespoły badawcze swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu analizy danych i systemów informatycznych w ramach usług konsultingowychimplementacyjnych.

Naszych klientów wspomagamy też poprzez organizację wielu ogólnych i specjalistycznych kursów i warsztatów, prowadzonych przez znakomitych wykładowców akademickich o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie konsultacji praktycznych zagadnień związanych z planowaniem i analizą wyników badań empirycznych.

Badania innowacyjne BiR i R&D Doświadczeniem i wiedzą dzielimy się w trakcie organizowanych cyklicznie seminariów dotyczących zastosowań analizy danych i technik data mining w różnych dziedzinach.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty i usługi pomagają naukowcom i inżynierom na całym świecie czynić nasz świat lepszym: zamożniejszym, bezpieczniejszym, bardziej zdrowym i czystym.

Warto przeczytać: