Wykrywanie nadużyć, oszustw i wyłudzeń oraz zapobieganie im (ang. fraud detection and prevention) jest obecnie koniecznością dla bardzo wielu firm i instytucji. Niejednokrotnie wynika to z wymogów prawnych obowiązujących w danej branży, czasami jest kwestią finansową, ale coraz częściej jest wynikiem dbałości o wizerunek firmy. Branże, które są szczególnie narażone na ryzyko nadużyć i wyłudzeń to przede wszystkim: bankowość i ubezpieczenia, administracja publiczna, sklepy i media internetowe, telekomunikacja, energetyka, duże sieci handlowe.

Wykrywanie nadużyć - fraud detection

Wiele firm i instytucji stosuje mniej lub bardziej zawansowane rozwiązania do wykrywania nadużyć. W najprostszym przypadku system anty-fraud wykorzystuje zestaw reguł eksperckich. Takich reguł w danej organizacji może być bardzo wiele i należy się spodziewać, że ich siła będzie bardzo różna. Kolejny etap takiego scenariusza poszukiwania fraudów, to przypisanie wag poszczególnym regułom i sporządzenie eksperckiej karty skoringowej.

Analiza danych i data mining w finansach
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Warto jednak pójść krok dalej i skorzystać z możliwości jakie daje analiza danych i data mining. Dużo skuteczniejsza i lepiej dostosowana do danej organizacji, będzie karta skoringowa uzyskana w wyniku analizy danych o prawidłowych i oszukańczych transakcjach. Ważną cechą systemu anty-fraudowego jest także jego praktyczność i szybkość reakcji na zapytania. W większości przypadków informacja o potencjalnym zagrożeniu fraudowym musi być zwracana przez system jak najszybciej, dając szanse na zapobieganie stracie finansowej. Kolejnym ważnym czynnikiem przy ocenie systemu anty-fraudowego, jest łatwość integrecji z innymi systemami informatycznymi pracującymi w danej organizacji.

 

Powyższe wymogi spełnia rozwiązanie bazujące na STATISTICA Decisioning Platform®STATISTICA Live Score® ponieważ łączy one w sobie:

  • Narzędzia do zarządzania regułami i stosowania ich
  • Narzędzia do tworzenie tablic skoringowych
  • Nowoczesne metody data mining i text mining
  • Wydajny system stosowanie reguł i modeli dla nowych danych

Korzyści finansowe

Nadużycia są przyczyną ogromnych strat finansowych w wielu branżach. Wystarczy powiedzieć, że według badań dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, ponad 1/3 kierowców oszukała swojego ubezpieczyciela przy likwidacji szkody podając nieprawdziwe informacje. W USA szacuje się, że łączny koszt nadużyć ubezpieczeniowych wynosi 40 miliardów dolarów. Widać więc, że nawet niewielka poprawa skuteczności systemu zapobiegającego nadużyciom, przekłada się na ogromne korzyści majątkowe. Na pewno warto zastosować najnowocześniejsze i najczulsze metody wykrywania nadużyć, bo to po prostu opłaca się finansowo!

Korzyści wizerunkowe

W czasach mediów społecznościowych i otwartych relacji z klientami firmy szczególnie dbają o wizerunek i zaufanie klientów do swoich działań . Dla portalu aukcyjnego, sklepu internetowego, czy e-banku kluczową sprawą jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, w miarę możliwości zagwarantowanie im tego, że nikt ich nie oszuka. Aby prowadzić skuteczną politykę bezpieczeństwa, firmy muszą wdrożyć skuteczne mechanizmy anty – fraudowowe, które bazują nie tylko na metodach eksperckich, ale również na analizie danych.

Korzyści wewnętrzne/organizacyjne

Wdrożenie jednego skutecznego sytemu anty – fraudowego pozwala lepiej organizować pracę, szybciej uzyskiwać wyniki i automatyzować czynności, które do tej pory zajmowały dużo czasu. STATISTICA Decisioning Platform® zapewnia nie tylko lepsze, skuteczniejsze modele, ale oznacza również, że cały system anty-fraud jest tańszy i wymaga mniejszych nakładów pracy. W STATISTICA Decisioning Platform® całą drogę od surowych danych, przez ich przygotowanie, stworzenie modelu, aż po zastosowanie modelu i reguł wykonuje się w jednorodnym środowisku.