Uzgodnienia Komitetu Bazylejskiego bazują na trzech filarach: ocenie minimalnych wymogów kapitałowych, analizie nadzorczej i dyscyplinie rynkowej. Zgodność z Basel II wymaga od instytucji finansowych posiadania bezpiecznego i niezawodnego systemu analizy danych i raportowania, podlegającego walidacji i kontroli (np. kontrola wersji raportów), udostępniającego narzędzia personalnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo (dostęp do zapytań, szablonów raportów itp. mają tylko wskazani pracownicy), a także prowadzącego dziennik zmian, do udostępnienia niezależnym instytucjom kontrolnym.

STATISTICA Enterprise jest idealną platformą do tworzenia rozwiązań dla instytucji finansowych dążących do poprawy procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem. Ogólne rozwiązania STATISTICA w dziedzinie analizy danych, modelowania i raportowania bazują na sprawdzonych, rozwiniętych technologiach, wdrożonych na całym świecie w działach gospodarki podlegających nadzorowi.

STATISTICA Zestaw Skoringowy jest dedykowanym narzędziem mającym na celu wsparcie całego procesu budowy tablicy skoringowej. Zastosowanie tablic skoringowych pozwala szybko przyznawać kredyty według obiektywnych kryteriów zapewniając wyższe bezpieczeństwo. Wykorzystanie takiego podejścia pozwala na zmniejszenie ilości niespłacanych kredytów i zmniejszenie wymogów kapitałowych poprzez zastosowanie podejścia alternatywnego do oceny ryzyka kredytowego opartego na ratingu wewnętrznym – IRB (Internal Rating – Based Approach).

Co powoduje, że rozwiązania bazujące na STATISTICA wykraczają poza obszar typowych „docelowych” narzędzi lub kosztownych, dedykowanych hurtowni danych?

 • STATISTICA to unikalny, kompletny zestaw doskonałych komponentów analitycznych i procedur obliczeniowych, bezpiecznych i odpornych na błędy oraz działających jako aplikacja typu klient-serwer. STATISTICA jest idealną platformą dla zorientowanych na zadania, zautomatyzowanych oraz zwalidowanych systemów z pełnym zapisem zdarzeń, z pełną rejestracją użytkowników oraz z historiami konkretnych raportów analitycznych.

  Na przykład odpowiednie uprawnienia nadane administratorom zapytań, pozwalają na tworzenie i modyfikację zapytań, a inne uprawnienia mają analitycy, którzy budują szablony analiz do badania danych dostarczanych przez zapytania; zarówno zapytania, jak i szablony analiz są rejestrowane pod względem kolejnych wersji i modyfikacji, tak by w trakcie audytu zmiany te mogły być widoczne, co zapewnia spójność i dokładność systemu.

  Umowa kapitałowa Basel II
 • STATISTICA ma najpełniejszy wybór wykresów z pełnym zestawem narzędzi wspomagających wizualną eksplorację danych i data mining, modelowanie, analizę ryzyka, modele symulacyjne, Monte Carlo i inne. W STATISTICA wykresy nie są „dodatkiem”, przeciwnie, graficzne możliwości analityczne STATISTICA rozwijane są już od ponad 20 lat po to, by użytkownik bezpośrednio mógł wydobywać wiedzę z danych i mieć wgląd w dane, korzystając z setek typów wykresów.w STATISTICA dostępne są na przykład praktycznie wszystkie narzędzia graficzne konieczne do modelowania ryzyka, testowania na danych historycznych, testowania skrajnych warunków.

  Straty operacyjne
 • STATISTICA to największy zbiór narzędzi budowania modeli predykcyjnych, dostępny w jednym zintegrowanym środowisku, od modeli liniowych i uogólnionych modeli liniowych do zaawansowanych technik data mining, z nowoczesnymi algorytmami uczenia maszyn (sieci neuronowe, stochastyczne wzmacnianie gradientowe, wektory wspierające i wiele innych).
 • STATISTICA to w pełni rozwinięta platforma analityczna zawierająca algorytmy, które są dokładniejsze (co można wykazać) i bardziej odporne na niedoskonałości w danych niż w innych programach.
 • STATISTICA dysponuje też wszystkimi niezbędnymi metodami dopasowywania rozkładów, zaimplementowano tu wiele funkcji gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuant (funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa), metod autokorelacji, narzędzi do prognozowania szeregów czasowych i wiele innych.
  Dopasowanie rozkładów Poissona
 • STATISTICA dostarcza interaktywnych narzędzi analitycznych i graficznych, wszechstronnych i wydajnych metod bezpośredniego przetwarzania danych z zapytań, interakcyjne analizy i grafikę, kontrolę dostępu do analizy i środowisko pracy grupowej (szablony i raporty), potężną bibliotekę ponad 11000 funkcji dostępnych w Visual Basic lub w innych językach programowania.
  Dane uporządkowane
 • STATISTICA zawiera funkcje prawdopodobieństwa, a także wysokiej jakości generatory liczb losowych, pozwalające w sposób symulacyjny estymować VaR, przeprowadzać testy skrajnych warunków i analizę scenariuszową.

  Na przykład generator liczb losowych STATISTICA należy do wąskiego grona tych, które zdają egzamin jakości w postaci zestawu testów DIEHARD.

 • STATISTICA zapewnia kontrolę dostępu, audyty, rejestrację zdarzeń itp. Zapisywane jest nie tylko użytkowanie systemu, ale kontrolowane są też wersje zapytań i szablonów analiz, co ułatwia implementację uzgodnień Basel II.
 • STATISTICA zbudowana jest w całości z elementów zgodnych z przemysłowymi standardami i standardowymi narzędziami programistycznymi. Używając STATISTICA można wykorzystać wiedzę zawartą we własnych repozytoriach, wewnętrzni eksperci są w stanie budować zaawansowane, dostosowane narzędzia modelowania, gdyż nie ma potrzeby tworzenia nowych hurtowni danych i pisania „programów” w szczegółowych językach skryptowych.
 • Sieciowa architektura klient-serwer STATISTICA skalowalna jest do setek i tysięcy użytkowników, realizujących najbardziej wymagające obliczeniowo zadania, dzięki zastosowaniu efektywnego, sprawdzonego systemu równoważenia obciążeń (load-balancing), przystosowana jest do równoległego przetwarzania i serwerów wieloprocesorowych, a także zawiera inne metody zapewniające wydajność i szybką reakcję.
  Przykłady, patrz: Systemy klient-serwer.
 • STATISTICA jest rozwiązaniem efektywnym również pod względem kosztu, nie tylko zakupu i instalacji, ale również ze względu na szeroko rozumiane koszty eksploatacji. Pomoc techniczna i szkolenia realizowane są przez doświadczonych pracowników biur StatSoft na obszarze całego świata, oczywiście również w Europie, w tym w Polsce.
  Średnia nadwyżka

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące unikalnej platformy analitycznej do wspomagania zastosowań zaawansowanych metod analitycznych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem, zachęcamy do kontaktu.