STATISTICA - Gazeta Bankowa

Nasza oferta obejmuje aplikacje do budowy modeli i kart skoringowych, dedykowany silnik skoringowy oraz kompleksowe systemy skoringowe. Oprócz dostaw oprogramowania świadczymy również usługi w zakresie wdrażania systemów skoringowych, budowy modeli i kart skoringowych oraz konsultacji ad hoc w zakresie metod analitycznych wykorzystywanych w skoringu. W naszej ofercie znajduje się również bogaty wybór szkoleń poświęconych tym zagadnieniom.


Rozwiązania STATISTICA obejmują cały zakres zagadnień związanych z wdrożeniem skoringu w różnych obszarach: skoringu kredytowego, marketingowego, wyłudzeń, medycznego itp.
Elastyczność rozwiązań skoringowych STATISTICA pozwala na wykorzystanie zarówno w niewielkich organizacjach, przez pojedynczych analityków, jak i w dużych korporacjach z rozbudowanymi działami analiz, zapewniając dodatkowo mechanizmy pracy grupowej, automatyzacji i monitorowania oraz oceny skoringowej on-line.


Skoring kredytowy

Skoring w STATISTICA

Rozwiązania skoringowe STATISTICA oferują:

 • Budowę własnych modeli skoringowych. Rozwiązanie obejmuje Zestaw Skoringowy STATISTICA specjalistyczną aplikację do budowy modeli skoringowych, w szczególności w postaci klasycznych kart skoringowych. Oprócz kart skoringowych i modeli logistycznych STATISTICA Data Miner oferuje całe spektrum nowoczesnych, często silniejszych predykcyjnie, technik data mining,. Wykorzystanie STATISTICA pozwala na daleko idącą automatyzację i standaryzację procesu budowy modeli, przy zapewnieniu dużej siły predykcyjnej.
 • Automatyzację procesu przygotowania danych, budowy modeli, walidacji i raportowania. Dzięki wykorzystaniu STATISTICA Enterprise Server użytkownicy mogą nie tylko wykorzystać mechanizmy pracy grupowej, ale również zautomatyzować procesy związane z wykorzystaniem modeli skoringowych.
 • Walidację modeli, w tym modeli zbudowanych poza STATISTICA. STATISTICA Zestaw Skoringowy pozwala na szybkie przeprowadzenie walidacji zgodnie z przyjętą ogólnie metodyką i optymalizację punktu(ów) odcięcia.
 • Silnik skoringowy. Rozwiązania STATISTICA umożliwiają wyznaczanie skoringu zarówno w trybie wsadowym, jak i skoring on-line za pośrednictwem webserwisu z wykorzystaniem STATISTICA Live Score.
 • Monitorowanie działania modeli. Oferowane przez STATISTICA mechanizmy monitorowania działania modeli pozwalają na bieżące sprawdzanie jakości predykcji i odpowiednio wczesne wykrycie symptomów pogarszania się jakości działania.

Cechy wyróżniające rozwiązania skoringowe STATISTICA :

 • Dostępność zarówno najnowocześniejszych technik data mining, jak i tradycyjnych kart skoringowych opartych na regresji logistycznej w ramach jednego środowiska.
 • Praktyczne podejście do procesu budowy kart skoringowych – rozwiązanie zaprojektowane i rozwijane we współpracy z użytkownikami.
 • Intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika.
 • Łatwość budowy modeli i kart skoringowych.
 • Automatyzacja najbardziej pracochłonnych etapów budowy karty skoringowej.
 • Brak wymagań co do modelu danych.
 • Skalowalność – rozwiązanie może działać na niewielkich zbiorach danych (modele małej próby), jak i przetwarzać dziesiątki milionów przypadków.
 • Możliwość budowy odrębnych kart skoringowych dla dowolnie zdefiniowanych segmentów klientów.
 • Atrakcyjna graficznie postać raportów.
 • Integracja z MS Office.
 • Wygodne wdrożenie modeli.
 • Skoring on-line poprzez webserwis.
 • Łatwość integracji z innymi systemami.
 • Szeroko stosowane przez branżę finansową – liczne referencje.

Warto przeczytać:

Rekomendacja Gazety Bankowej dla STATISTICA Decisioning PlatformRekomendacja Gazety Bankowej dla STATISTICA Decisioning Platform
Rekomendacja Gazety Bankowej dla Zestawu Skoringowego STATISTICARekomendacja Gazety Bankowej dla Zestawu Skoringowego STATISTICA
Najlepsze modele skoringowe dzięki STATISTICANajlepsze modele skoringowe dzięki STATISTICA
Bank Millennium wykorzystuje STATISTICA do zarządzania ryzykiemBank Millennium wykorzystuje STATISTICA do zarządzania ryzykiem
SKOK Stefczyka STATISTICA Zestaw SkoringowySKOK Stefczyka nt. STATISTICA Zestaw Skoringowy
Kurs: Skoring kredytowy w STATISTICAKurs: „Skoring kredytowy w STATISTICA
Kurs: Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)Kurs: „Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)”
Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem
Analiza churn w TUiR WartaAnaliza churn w TUiR Warta
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczychZastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych
Przewidywanie wyłudzeń za pomocą modeli predykcyjnychPrzewidywanie wyłudzeń za pomocą modeli predykcyjnych
Praktyczny skoring nie tylko kredytowyPraktyczny skoring nie tylko kredytowy