Oferta StatSoft w obszarze prognozowania obejmuje zarówno usługi w zakresie budowy modeli, jak i aplikacje do szczegółowej analizy pojedynczych szeregów czasowych i budowy modeli prognostycznych oraz systemy automatycznie przygotowujące prognozy dla tysięcy parametrów jednocześnie. Dodatkowo, uzupełniając ofertę dostawy standardowego oprogramowania, zajmujemy się także projektowaniem i wdrażaniem systemów prognostycznych dostosowanych do konkretnych potrzeb danej organizacji, a także doradztwem w zakresie wykorzystania odpowiednich technik analitycznych czy też budowy modeli prognostycznych na podstawie dostarczonych przez użytkownika danych.

Analityk, którego zadaniem jest przygotowanie prognozy, korzystając z oprogramowania STATISTICA, ma dostęp do całego spektrum niezbędnych narzędzi:

  • mechanizmu importu danych (z plików lub baz danych);
  • mechanizmu przygotowania, czyszczenia i agregacji danych;
  • klasycznych technik modelowania, takich jak: dekompozycja szeregu czasowego, wyrównywanie wykładnicze, model Holta, model Wintersa, metody regresyjne, analiza widmowa (spektralna), modele typu ARIMA itp.;
  • data miningowych technik modelowania, takich jak: sztuczne sieci neuronowe, metodę MARSplines czy drzewa regresyjne;
  • zaawansowanych narzędzi wizualizacji wyników;
  • automatyzacji pracy i wdrażania zbudowanych modeli.

Z jednej strony presja czasu i ogromna ilość analizowanych danych, a z drugiej konieczność wykonywania tych samych zadań co miesiąc, co tydzień bądź codziennej powodują, że klienci poszukują wsparcia w całym zakresie procesu przygotowywania prognoz. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest dedykowany system prognostyczny zaprojektowany i wdrożony przez specjalistów StatSoft, dzięki któremu użytkownik unika czasochłonnego procesu przygotowywania danych, analizowania danego zjawiska, poszukiwania i budowy odpowiedniego modelu prognostycznego. Zintegrowane systemy prognostyczne, projektowane przez naszych specjalistów, automatycznie wykonują prace związane z przygotowaniem danych, modeli i prognoz, a także umożliwiają zarządzanie listą prognozowanych parametrów, modelami, uwzględnianie korekt eksperckich, a to wszystko dla tysięcy prognozowanych wielkości w jednym czasie.

Rozwiązania prognostyczne STATISTICA umożliwiają:

  • Analizę i prognozowanie szeregów czasowych. Za pomocą szerokiego spektrum popularnych technik analitycznych oraz algorytmów data mininig dostępnych w STATISTICA można dokładnie zbadać prognozowane zjawisko/parametr, dobrać najlepiej dopasowany model oraz przygotować prognozy.
  • Uzyskanie trafniejszych prognoz sprzedaży. Dzięki zastosowaniu klasycznych technik prognozowania oraz najnowszych osiągnięć w zakresie data miningu STATISTICA oferuje możliwość bardzo dokładnego zamodelowania, nawet niezwykle skomplikowanych zjawisk i na tej podstawie wyznaczenia odpowiednich prognoz.
  • Zmniejszenie nakładu pracy i czasochłonności przygotowania prognoz. Definiowanie szablonów analiz w STATISTICA Enterprise oznacza, że można w wygodny sposób wykonać prognozę nawet dla tysięcy produktów czy parametrów. Dodatkowo dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu prognostycznego istnieje możliwość całkowicie automatycznego przygotowania prognoz (korzystając przy okazji z najlepszego z kilku zaproponowanych modeli).
  • Ułatwienie dostępu do prognoz i raportów. W oprogramowaniu STATISTICA do gotowych prognoz oraz zdefiniowanych raportów podsumowujących dostęp mają nie tylko analitycy, ale również wszystkie określone w organizacji osoby, które powinny na co dzień korzystać z tych informacji.

Cykl szkoleń z zakresu prognozowania

Osobom, które chciałyby szybko i kompleksowo przeszkolić się z zakresu prognozowania, proponujemy nasz otwarty cykl szkoleń z zakresu statystycznych metod prognozowania. To kilka w większości 2-dniowych szkoleń, które stopniowo wprowadzają w tematykę predykcji. Szkolenia umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych technik prognozowania i analizy szeregów czasowych, zarówno klasycznych jak i data minig. Kursy mają formę warsztatów, tzn. omawiane zagadnienia ilustrowane są zawsze praktycznymi przykładami.

Wybrane kursy z zakresu prognozowania:

Studia podyplomowe

Już od 2008 roku firma StatSoft Polska wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie organizują studia podyplomowe „Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych”. Połączenie rozległej wiedzy pracowników jednej z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych, doświadczenia konsultantów StatSoft zdobytego przy rozwiązywaniu praktycznych problemów analitycznych oraz doświadczeń klientów StatSoft pozwoli na przekazanie słuchaczom unikalnej i praktycznej wiedzy na temat różnych aspektów prognozowania w różnych dziedzinach. Zajęcia są nastawione na rozwiązywanie praktycznych problemów, dlatego oprócz zajęć prowadzonych przez pracowników firmy StatSoft i Uniwersytetu, mających wieloletnie doświadczenie w analizie danych i realizowali wiele projektów związanych z jej praktycznym wykorzystaniem, przewidzieliśmy także wykłady prowadzone przez osoby na co dzień stosujące analizę danych do prognozowania różnych zjawisk w różnych obszarach.

ENION Energia Sp. Z o.o.

„ENION Energia Sp. Z o.o. bardzo wysoko ocenia przeprowadzone przez specjalistów StatSoft Polska Sp. Z o.o. warsztaty z zakresu wykorzystania technik analitycznych oraz oprogramowania STATISTICA w dziedzinie prognozowania. Zostały one przygotowane specjalnie dla grupy pracowników ENION Energia Sp. Z o.o., dzięki czemu otrzymaliśmy dedykowane szkolenie, w którym główny nacisk został położony na przekazanie praktycznej wiedzy, która będzie miała zastosowania w codziennej pracy Biura Rynku Energii. Ciekawie i na wysokim poziomie przeprowadzone warsztaty zachęciły nas do dalszej współpracy z polskim biurem StatSoft i stosowania narzędzi STATISTICA w codziennej pracy. Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą stosować analizę danych do rozwiązywania praktycznych zagadnień i liczą na to, że nakłady na szkolenie zwrócą się i przyniosą wymierne korzyści biznesowe.”

Wiceprezes Zarządu
ENION Energia Sp. Z o.o.


Goodyear Dunlop Tires Polska

„Pragniemy podziękować firmie StatSoft Polska za opracowanie dla firmy TC Dębica i Goodyear Dunlop Tires Polska programu wspierającego prognozowanie potencjałów polskiego rynku opon. Przygotowane przez StatSoft rozwiązania oparte na STATISTICA, które dotyczą tworzenia rynkowych prognoz krótko- i długoterminowych, są dodatkowym narzędziem usprawniającym proces planowania i prognozowania w naszej firmie. Z dużym uznaniem odnosimy się do faktu, że proces przygotowania modeli prognostycznych przebiegał zgodnie z harmonogramem i przy pełnym zaangażowaniu zespołu StatSoft Polska. Ze swej strony polecam firmę StatSoft Polska jako zespół ekspertów i profesjonalistów działających w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne wykorzystywane w opracowaniu badań i analiz statystycznych.”

Goodyear Dunlop Tires Polska


PKN ORLEN SA

„Uważam, że kursy przygotowujące do pracy z programem STATISTICA prowadzone przez StatSoft przeprowadzane są w sposób profesjonalny. Przejrzystość i kompletność przekazanej wiedzy statystycznej, zwłaszcza wiadomości z zakresu (niełatwej) statystyki matematycznej czy ekonometrii, pozwoliła na bieglejsze poruszanie się po modułach programu i po samym programie. Bardzo podobała mi się elastyczność prowadzących zajęcia, którzy z entuzjazmem przyjęli propozycje przeprowadzenia analiz danych przez nas zaproponowanych, co spowodowało, że wszyscy uczestnicy kursu mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach (analizowany problem był nam wszystkim bardzo bliski). Dzięki temu wiemy, jak radzić sobie z problemami, zarówno technicznymi, jak i merytorycznymi, dotyczącymi poszukiwania najrozsądniejszych technik prognostycznych szeregów czasowych. Zajęcia upływały w miłej, „napełnionej” duchem statystyczno-ekonometrycznym atmosferze.”

Barbara Szatkowska
Zespół Prognozowania Popytu
PKN ORLEN SA


KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A

„Program STATISTICA, a w szczególności STATISTICA Data Miner zautomatyzował procedury sporządzania prognoz finansowych w naszej firmie, powodując jednocześnie, że ich wykonywanie stało się bardziej przejrzyste i mniej pracochłonne. Dzięki możliwości modelowania tak dużej ilości szeregów jednocześnie nasze prognozy są dokładniejsze a ich prezentacja graficzna jest przyjemna, prosta i efektowna.”

Jolanta Semeniuk-Bijak
Dyrektor Działu Analiz i Studiów
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A