Rzetelne gromadzenie napływających do przedsiębiorstw danych operacyjnych jest zawsze dużym wyzwaniem technicznym i organizacyjnym. Otwiera jednak możliwość wykorzystania zgromadzonych danych w procesie podejmowania decyzji. Systemy Business Intelligence umożliwiają przekształcenie danych w informację, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Analiza danych i data mining w marketingu
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Systemy Business Intelligence to systemy składające się z systemu bazodanowego gromadzącego dane przedsiębiorstwa (najczęściej jest to hurtownia danych) oraz z warstwy analityczno-raportującej analizującej dane zawarte w hurtowni danych, umożliwiającej dostęp do informacji o aktualnym stanie procesów (biznesowych bądź technologicznych), pozwalającej na wizualizację danych, automatyzację procesu raportowania oraz dającej możliwość przewidywania przyszłości na podstawie wzorców zawartych w danych historycznych.

Ze względu na otwartą architekturę systemy STATISTICA w naturalny sposób integrują się z bazami i hurtowniami danych przedsiębiorstw tworząc warstwę systemu Business Intelligence odpowiedzialną za analizę i raportowanie.

Zaawansowane procedury analityczne zawarte w systemie STATISTICA Data Miner wykorzystywane są w systemach BI do:

 • Prognozowania (popytu, sprzedaży, czasu niezawodnego działania urządzeń),
 • Opisywania i przewidywania zachowań klientów (CRM, Customer Intelligence),
  • Modele segmentacyjne,
  • Badanie skłonności klientów do zakupu określonych produktów (cross-selling),
  • Badanie skłonności do rezygnacji z usług (churn),
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Automatycznego powiadamiania np. o wystąpieniach problemów np. z jakością procesu,
 • Zarządzania procesami produkcyjnymi (Process Intelligence),
 • Controllingu,
 • Zaawansowanej wizualizacji danych.

Wykorzystanie w warstwie analityczno-raportującej systemu STATISTICA Enterprise umożliwia dodatkowo:

 • Automatyczne generowanie raportów podsumowujących stan obecny, również dla tzw. kokpitów menedżerskich,
 • Budowę korporacyjnego portalu wiedzy o przedsiębiorstwie i jego procesach.