Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych


StatSoft Polska

Uniwersytet Ekonomiczny

O studiach

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych” przygotowanych przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy ze StatSoft Polska. Są to studia ukierunkowane na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności prognozowania. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę o różnych metodach prognozowania. W programie przewidziano znaczny udział zajęć w formie warsztatów, na których wszyscy nauczą się, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i jak sobie radzić z problemami występującymi w rzeczywistości.

Zajęcia są nastawione na rozwiązywanie praktycznych problemów, dlatego oprócz zajęć prowadzonych przez pracowników firmy StatSoft i Uniwersytetu, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w analizie danych i realizowali wiele projektów związanych z jej praktycznym wykorzystaniem, przewidzieliśmy także wykłady prowadzone przez osoby na co dzień stosujące analizę danych do prognozowania różnych zjawisk w różnych obszarach.

Ukończenie studiów daje nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także świadectwo wydane przez jedną z najlepszych ekonomicznych uczelni w Polsce z dodatkowym świadectwem StatSoft Polska, potwierdzającym zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystania metod analizy danych.

Ponadto uczestnicy uzyskują roczną, edukacyjną licencję STATISTICA Data Miner, pozwalającą na samodzielne budowanie modeli analitycznych, z możliwością zainstalowania oprogramowania na komputerze domowym, a także bardzo korzystne warunki zakupu STATISTICA Data Miner dla swoich pracodawców (zob. sekcja o zniżkach w części Zapisy i koszty).