Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych


StatSoft Polska
Uniwersytet Ekonomiczny

 

 

Cel

Po zakończeniu studiów słuchacze powinni posiadać następujące umiejętności:

  • rozumienie i stosowanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach statystycznych i ekonometrycznych
  • wnioskowanie w procesach stochastycznych
  • wnioskowanie oparte na próbach złożonych
  • prognozowanie procesów gospodarczych
  • wybór efektywnych metod prognozowania dla konkretnego procesu gospodarczego
  • budowa modeli symulacyjnych i ocena ich efektywności
  • wykorzystanie prognoz i symulacji do podejmowania decyzji gospodarczych
  • estymacja i interpretacja modeli w analizach jedno- i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych
  • stosowanie modeli w analizie wybranych zależności makroekonomicznych.

 

Student po ukończeniu studiów podyplomowych powinien: znać metody i narzędzia statystyczne oraz ekonometryczne niezbędne do zaawansowanej analizy, modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej, umieć podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanej działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzędzi statystycznych.