Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych


StatSoft Polska

Uniwersytet Ekonomiczny

Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i StatSoft Polska zapraszają na studia podyplomowe poświęcone praktycznym aspektom prognozowania. Są one realizowane przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy ze StatSoft Polska.

Połączenie rozległej wiedzy pracowników jednej z najlepszych polskich uczelni ekonomicznych, doświadczenia konsultantów StatSoft zdobytego przy rozwiązywaniu praktycznych problemów analitycznych oraz doświadczeń klientów StatSoft pozwoli na przekazanie słuchaczom unikalnej i praktycznej wiedzy na temat różnych aspektów prognozowania w różnych dziedzinach.

Dzięki praktycznemu podejściu do prezentowanych zagadnień oraz zajęciom prowadzonym w formie warsztatów, słuchacze studiów, nie tylko zdobędą specjalistyczną wiedzę o różnych sposobach prognozowania, ale przede wszystkim nauczą się, jak ją praktycznie wykorzystać i jak sobie radzić z problemami występującymi w rzeczywistości. Osoby już realizujące w swoich firmach zadania związane z analizą danych w trakcie warsztatów będą mogły skonfrontować stosowane dotychczas techniki analityczne z innymi metodami prognozowania.

Zajęcia są nastawione na rozwiązywanie praktycznych problemów, dlatego oprócz zajęć prowadzonych przez pracowników firmy StatSoft i Uniwersytetu, mających wieloletnie doświadczenie w analizie danych i realizowali wiele projektów związanych z jej praktycznym wykorzystaniem, przewidzieliśmy także wykłady prowadzone przez osoby na co dzień stosujące analizę danych do prognozowania różnych zjawisk w różnych obszarach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat studiów.