Zespół pracowników firmy StatSoft oraz współpracujących z nami konsultantów naukowych dysponuje szeroką wiedzą merytoryczną w zakresie zastosowań analizy danych i data mining w różnych dziedzinach badań empirycznych. Wiedza ta jest wsparta bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji wielu projektów badawczych i analitycznych.
Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować naszym klientom profesjonalną pomoc na różnych etapach realizacji projektów badawczych. Nasza oferta obejmuje m. in.:

  • Doradztwo w optymalnym zaplanowaniu badań empirycznych
  • Pomoc w doborze odpowiednich metod analizy danych
  • Wykonanie analiz w ustalonym ze zleceniodawcą zakresie w oparciu o metody zawarte w programach z rodziny STATISTICA
  • Wykonanie niestandardowych analiz na bazie opisu dostarczonego przez zleceniodawcę lub przygotowanego przez pracowników StatSoft
  • Przygotowanie profesjonalnego raportu z analizy danych, ułatwiającego przełożenie wniosków statystycznych na wnioski merytoryczne
  • Pełną dokumentację wykonanych analiz w postaci tabel i wykresów w formacie STATSTICA, umożliwiających ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy

W trakcie realizacji zlecenia bardzo precyzyjnie dostosowujemy zakres i szczegółowość proponowanych analiz do potrzeb zleceniodawcy oraz charakteru dostarczonych danych empirycznych.
Wszystkie obliczenia i wykresy są przygotowywane w środowisku STATISTICA. Wyniki analiz (wykresy i tabele) udostępniamy w postaci elektronicznej w formacie STATISTICA, PDF lub innym.
Stopień naszego zaangażowania w wykonywanie analizy zależy od potrzeb i preferencji klienta: cała analiza statystyczne może zostać wykonana przez StatSoft Polska, jak również analizy mogą być wykonywane wspólnie, tak aby nasz konsultant pomógł rozwiązać tylko najbardziej skomplikowane problemy analityczne, wskazał kierunki poszukiwań itp. Nasza pomoc może mieć również postać warsztatów, w których klient poznaje narzędzia STATISTICA i metody statystyczne podczas badania własnych danych i rozwiązywania interesujących go problemów.
Proponujemy również możliwość stałej współpracy w zakresie opracowywania wyników badań.
Nasze usługi w dziedzinie analizy danych cieszą się bardzo dobrą opinią klientów. Oto wypowiedź jednego z naszych klientów (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy), dla którego wykonaliśmy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród osób obciążonych wysiłkiem w środowisku gorącym:

„Składamy serdeczne podziękowania za statystyczne opracowanie wyników badań. Analiza, którą otrzymaliśmy została przeprowadzona w sposób wnikliwy i kompetentny. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za przygotowanie profesjonalnego raportu z przeprowadzonej analizy zawierającego przejrzystą interpretację wyników analizy oraz niezbędne tabele i wykresy ilustrujące zależności między analizowanymi zmiennymi.”

dr Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy
-Państwowy Instytut BadawczyOpinia firmy badawczej KCRI

EUROTRANSFER Registry to ogólnoeuropejski rejestr pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawiera szczegółowe informacje o 1650 chorych z zawałem serca z 15 ośrodków badawczych z całej Europy). W oparciu o zgromadzone dane firma badawcza KCRI przeprowadziła badanie, którego celem było określenie skuteczności leków „rozrzedzających” krew i zapobiegających powstawaniu zakrzepów, które są przyczyną zawału serca.

Prace związane z analizą danych badawczych zostały powierzone specjalistom z firmy StatSoft Polska. Projekt obejmował całość procesu analizy. W pierwszej kolejności przygotowano i oczyszczono zbiór danych, a następnie wykonano analizę opisową i analizy przekrojowe na całej bazie danych. Prace te były podstawą do wykonania analizy danych w aspekcie podziału całej grupy chorych na podgrupy ze względu na rodzaj zastosowanej terapii, a badając różnice między poszczególnymi grupami terapeutycznymi wykorzystywano analizy anihilujące wpływ czynników zakłócających (tzw. propensity score).

Całość obliczeń związanych z określeniem wpływu leków została wykonana dwukrotnie: najpierw w trakcie napływania bieżących danych wykonano wstępną analizę na niepełnej bazie, a następnie obliczenia powtórzono na kompletnych danych.

Wyniki analiz zostały dostarczone w postaci gotowego raportu zawierającego podstawowe informacje uzyskane z analizy danych, ale przede wszystkim pełną interpretację uzyskanych wyników.

Istotna dla sukcesu całego przedsięwzięcia była ścisła współpraca pomiędzy przedstawicielami KCRI zaangażowanymi w projekt i analitykami StatSoft. W trakcie realizacji projektu często dochodziło do spotkań, podczas których prezentowane były bieżące wyniki analiz i omawiane dalsze kierunki badań.

„Doceniam stopień zaangażowania pracowników StatSoft w całość projektu. To ich szeroka wiedza i doświadczenie, ale także elastyczność, były gwarancją powodzenia projektu. Uważam, że tak poważne przedsięwzięcie, jakim jest analiza danych badawczych, powinno być realizowane przez profesjonalistów – polecam konsultantów firmy StatSoft Polska.”

dr Łukasz Partyka
dr Zbigniew Siudak

Zapraszamy do kontaktów z naszym biurem w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat usług konsultingowych i ustalenia warunków współpracy.