Poniżej znajdziecie Państwo listę uczelni/wydziałów i instytutów naukowych korzystających ze STATISTICA w ramach Licencji Akademickich ARSL. Jeżeli Państwa uczelnia jest na tej liście, wystarczy zgłosić się do uczelnianego administratora STATISTICA po program.
Jeżeli jej tam nie ma, tym bardziej radzimy zgłoszenie zapotrzebowania na taką licencję. Ogólnouczelniane Licencje Akademickie ARSL są najtańszą formą korzystania ze STATISTICA do celów naukowych i dydaktycznych. z tego typu licencji korzystają wszyscy pracownicy i studenci, również na komputerach domowych. Prosimy o kontakt z naszym biurem po szczegółowe informacje.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (wydziały)
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia Morska w Gdyni (wydziały)
 5. Akademia Morska w Szczecinie (wydziały)
 6. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (wydziały)
 7. Akademia Pomorska w Słupsku (wydziały)
 8. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 9. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 10. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 11. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 12. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 13. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 14. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 15. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 16. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 17. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 18. Gdański Uniwersytet Medyczny
 19. Instytut Agrofizyki PAN
 20. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 21. Instytut Fizjologii Roślin PAN
 22. Instytut Kardiologii
 23. Instytut Matki i Dziecka
 24. Instytut Ochrony Przyrody PAN
 25. Instytut Ogrodnictwa
 26. Instytut Psychiatrii i Neurologii
 27. Instytut Psychologii PAN
 28. Instytut Sportu
 29. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 30. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 31. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 32. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 34. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (wydziały)
 35. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (wydziały)
 36. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 37. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu (wydziały)
 38. Politechnika Białostocka
 39. Politechnika Częstochowska
 40. Politechnika Gdańska
 41. Politechnika Koszalińska
 42. Politechnika Krakowska
 43. Politechnika Lubelska
 44. Politechnika Łódzka (wydziały)
 45. Politechnika Opolska
 46. Politechnika Poznańska
 47. Politechnika Rzeszowska (wydziały)
 48. Politechnika Śląska
 49. Politechnika Warszawska
 50. Politechnika Wrocławska
 51. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 52. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 53. Szkoła Główna Handlowa
 54. Śląski Uniwersytet Medyczny
 55. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 56. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 57. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 58. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 59. Uniwersytet Gdański
 60. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 61. Uniwersytet Jagielloński
 62. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 63. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 64. Uniwersytet Łódzki (wydziały)
 65. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wydziały)
 66. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 67. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 68. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 69. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 70. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 71. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 72. Uniwersytet Opolski
 73. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 74. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (wydziały)
 75. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 76. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 77. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 78. Uniwersytet Rzeszowski
 79. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 80. Uniwersytet Szczeciński
 81. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (wydziały)
 82. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 83. Uniwersytet Warszawski
 84. Uniwersytet Wrocławski
 85. Uniwersytet Zielonogórski
 86. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 87. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku (wydziały)
 88. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie