Uroczyste wręczenie dyplomów za nagrodzoną pracę doktorską dla Pani dr Joanny Ronowicz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, promotor pracy Pani prof. Elżbiety Budzisz z Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych, Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Pana prof. Stefana Kruszewskiego.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w roku 2014 dla pana dr. Marka Patakiewicza, promotor pracy pani prof. Katarzyny Adamskiej-Zabielskiej z Zakładu Geotechniki, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pani prof. Józefy Wiater w obecności Rektora Politechniki Białostockiej pana prof. Lecha Dzienisa.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla pani mgr Marty Kasińskiej z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za najlepszą pracę magisterską zgłoszoną w roku 2013, promotora pracy pana prof. Rafała Pawliczaka z Zakładu Immunopatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Dziekana Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pana prof. Andrzeja Bednarka.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pana dr. Marka Barowicza z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w roku 2012. Promotorem pracy był pan prof. Dariusz Wędzki z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UEK.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani dr inż. Moniki Paluch-Puk z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w roku 2010. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Janusz Łomotowski z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani mgr Eweliny Pańszczyk z Politechniki Krakowskiej wyróżnionej w konkursie na najlepszą pracę magisterską zgłoszoną w roku 2009. Promotorem pracy była pani dr inż. Anna Kiełbus z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani dr inż. Małgorzaty Mazur z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w 2009 r. Promotorem pracy był pan prof. dr hab. Adam Boratyński z Katedry Botaniki Instytutu Biologii Środowiska UKW.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani mgr Justyny Huk z Wydziału Matematyki i Informatyki za najlepszą pracę magisterską zgłoszoną w 2008 r. Promotorem pracy był pan dr Krzysztof Topolski, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani dr inż. Moniki Janaszek z Wydziału Inżynierii Produkcji za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w 2008 r. Promotorem pracy był pan prof. Jędrzej Trajer, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani dr inż. Joanny Chwiej za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w 2007 r. Promotorem pracy był pan prof. Marek Lankosz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pana mgr. Bartosza Kondratka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za najlepszą pracę magisterską zgłoszoną w 2007 r. Promotorem pracy był pan prof. Zbigniew Spendel z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pana dr. inż. Janusza Konkola za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w 2005 r. Promotorem pracy był pan prof. Grzegorz Prokopski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pana mgr. Szymona Chojnackiego ze Szkoły Głównej Handlowej za najlepszą pracę magisterską zgłoszoną w 2005 r. Promotorem pracy był pan prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Nagroda dla pani dr Iwony Staniec za najlepszą pracę doktorską zgłoszoną w 2000 r. Promotorem pracy była pani prof. dr hab. Dorota Witkowska, Wydział Organizacji Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską