Wyniki konkursu – edycja 1999

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.
Cel konkursu to promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W edycji 1999 nadesłano ponad 40 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych. Większość nadesłanych prac stanowiły prace doktorskie. Komisja zrezygnowała z rozstrzygania konkursu w kategorii prac licencjackich (prace zostały dołączone do kategorii prac magisterskich) a nagroda pieniężna przewidziana dla tej kategorii powiększyła pulę nagród w pozostałych kategoriach.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Dra Wojciecha Cwaliny, zatytułowaną „Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokoci 3 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną, obejmującą program STATISTICA PL oraz STATISTICA Neural Networks.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr Joanny Kożuszek, zatytułowaną „BSE a rynek mięsny Unii Europejskiej”. Promotorem pracy była dr Maria Parlińska, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokoci 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną obejmującą program STATISTICA PL.

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2000 zostanie przeprowadzona kolejna, trzecia edycja konkursu. Zapraszamy do udziału. Informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska
.