Wyniki konkursu – edycja 1998

Konkurs jest organizowany przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.
Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody szeroko rozumianej analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

Na konkurs nadesłano prace pochodzące z różnych dziedzin badań naukowych. Zastosowanie metod statystycznej analizy danych pozwoliło istotnie wzbogacić merytoryczną interpretację uzyskanych wyników w kontekście postawionych hipotez lub pytań badawczych.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

I
nagroda
Małgorzata Misztal za pracę: „Zastosowanie analizy dyskryminacji w badaniach przyrodniczych”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Domańskiego w Katedrze Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego
II
nagroda
Grzegorz Trojanowski za pracę: „Modele ze zmienną wariancją warunkową w analizie finansowych szeregów czasowych”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Rockiego w Studium Dyplomowym Szkoły Głównej Handlowej
III
nagroda
Maciej Faifer za pracę: „Poszukiwanie rozmytej wiedzy symbolicznej z sieci neuronowych”, przygotowaną pod kierunkiem dr inż. Barbary Wołyńskiej w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody zostaną podzielone po połowie pomiędzy autorów i promotorów prac.

Ponadto komisja przyznała nagrody dla wydziałów promujących narodzone prace:

I
nagroda
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego otrzymuje 25 stanowiskową akademicką licencję roczną polskiej wersji programu STATISTICA+STATISTICA Industrial System
II
nagroda
Szkoła Główna Handlowa otrzymuje 25 stanowiskową akademicką licencję roczną na polską wersję programu STATISTICA
III
nagroda
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej otrzymuje 15 stanowiskową akademicką licencję roczną na program STATISTICA Neural Networks

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Iwasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz