Wyniki konkursu – edycja 2014

Konkurs jest organizowany przez firmę StatSoft Polska we współpracy z Dell Software Information Management Group. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach Statistica i Statistica Data Miner.

W edycji 2014 na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja przyznała jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

Nagroda główna dla dr med. Joanny Szaleniec za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu efektów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych”, obronioną na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. med. Paweł Stręk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda w wysokości 4 000 zł brutto zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy. Nagrodą dla Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego promującego pracę jest zamknięte szkolenie dla grupy pracowników Wydziału wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

Wyróżnienie dla dr Karoliny Borowiec-Mihilewicz za pracę zatytułowaną „Zastosowanie analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw (na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)”, obronioną na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga z Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.

Nagroda w wysokości 2 500 zł brutto zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Wyróżnienie dla dr Anny Nowak-Czarnockiej za pracę zatytułowaną „Wskaźnik kondycji finansowej kredytobiorcy. Aspekty metodologiczne”, obronioną w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Teresa Słaby z Zakładu Badań Zachowań Konsumentów z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Nagroda w wysokości 2 500 zł brutto zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

W kategorii prac magisterskich Komisja przyznała jedną nagrodę główną dla:


mgr. Mariusza Zapadki
za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie metod kalibracji wielowymiarowej do modelowania zależności struktura-aktywność farmakologiczna flawonidów”, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotorem pracy była dr farm. Bogumiła Kupcewicz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK Toruniu.

Nagroda w wysokości 3 000 zł brutto zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy. Nagrodą dla Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu promującego pracę jest zamknięte  szkolenie dla grupy pracowników Wydziału  wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. zw. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. zw. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Prof. zw. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

Informacje o kolejnej edycji konkursu wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny Statistica można uzyskać w firmie StatSoft Polska.