Wyniki konkursu – edycja 2012

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc. i StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach STATISTICASTATISTICA Data Miner.

W edycji 2012/2013 na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr Marka Barowicza, zatytułowaną „Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa”, obronioną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Promotorem pracy był prof. Dariusz Wędzki z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

Dr Bartłomieja Milanowskiego, zatytułowaną „Ocena wpływu glikoproteiny-P na rozmieszczenie wybranych chiralnych kongenerów polichlorowanych bifenyli u myszy”, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotorem pracy była prof. Janina Lulek z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotor pracy.
Jednocześnie Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Mgr inż. Pawła Frankowskiego, zatytułowaną „Analiza i implementacja wiroprądowego przetwornika do testowania struktur żelbetowych”, obronioną na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Promotorem pracy był prof. Tomasz Chady z Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

Mgr Krzysztofa Gajowniczka, zatytułowaną „Modelowanie rezygnacji klientów telefonii komórkowej z wykorzystaniem technik data mining”, obronioną na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Ząbkowski z Zakładu Systemów Informacyjnych i Analizy Danych Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. zw. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2013 zostanie przeprowadzona kolejna, szesnasta edycja konkursu.
Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.