Wyniki konkursu – edycja 2011

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach STATISTICASTATISTICA Data Miner.

W edycji 2011/2012 na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr Marii Chudzińskiej, zatytułowaną „Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu”, obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy była prof. Danuta Barałkiewicz z Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

Dr inż. Aleksandry Kostrzanowskiej, zatytułowaną „Kształtowanie samozagęszczalności betonów wysokowartościowych”, obronioną na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Promotorem pracy był prof. Jacek Gołaszewski z Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotor pracy.
Jednocześnie Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr Natalii Piekuś, zatytułowaną „Analiza zanieczyszczeń preparatów zawierających ibuprofen z wykorzystaniem HPLC, spektroskopii IR i metod chemometrycznych”, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy. Promotorem pracy była dr Bogumiła Kupcewicz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową roczną wersję programu STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2012 zostanie przeprowadzona kolejna, piętnasta edycja konkursu.

Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.