Wyniki konkursu – edycja 2009

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2009 na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja Konkursowa najwyżej oceniła dwie prace:

Dr n. med. Marii Pomorskiej, zatytułowaną „Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu II i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta”, napisaną pod kierunkiem prof. Marty Misiuk-Hojło, na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr inż. Małgorzaty Mazur, zatytułowaną „Zmienność jałowca fenickiego Juniperus Phoenicea L. (Cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku”, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Boratyńskiego, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie za prace:

Nagroda główna dla mgr. Przemysława Jaśko, za pracę zatytułowaną „Praktyczne zastosowania statystyczno-matematycznych modeli scoringu kredytowego”, napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Wydymusa, na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Wyróżnienie dla mgr inż. Eweliny Pańszczyk, za pracę zatytułowaną „Zastosowanie programu STATISTICA do sterowania jakością w procesie technologicznym wyrobu na przykładzie noża rozłącznika wewnętrznego”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Kiełbus, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, promujący pracę otrzyma 15-stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Onkologii –
    Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2010 zostanie przeprowadzona kolejna, trzynasta edycja konkursu.

Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.