Wyniki konkursu – edycja 2008

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2008 na konkurs nadesłano ponad 20 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr n med. Tomasza Adamusiaka, zatytułowaną „Kontrola astmy w obserwacji czteroletniej”. Promotorem pracy był prof. Rafał Pawliczak, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, promujący pracę otrzyma 15– stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr inż. Moniki Janaszek, zatytułowaną „Identyfikacja cech korzeni marchwi jadalnej z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu”. Promotorem pracy był prof. Jędrzej Trajer, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, promujący pracę otrzyma 15– stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr Justyny Huk, zatytułowaną „Metoda MDR jako narzędzie analizy statystycznej danych genetycznych”. Promotorem pracy był dr Krzysztof Topolski, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski. Nagroda w wysokości 4 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, promujący pracę otrzyma 15– stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Onkologii –
    Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2009 zostanie przeprowadzona kolejna, dwunasta edycja konkursu.
Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.