Wyniki konkursu – edycja 2006

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2006 nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr Alicji Ganczarek, zatytułowaną „Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej„. Promotorem pracy była prof. Grażyna Trzpiot, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonimiczna w Katowicach. Nagroda w wysokości 3 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, promujący pracę, otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr. n. med. Bartosza Sapilaka, zatytułowaną „Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo„. Promotorem pracy był prof. Andrzej Steciwko, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Nagroda w wysokości 3 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Lekarski Akademi Medycznej we Wrocławiu, promujący pracę, otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Mgr Moniki Basek, zatytułowaną „Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek krajów UE – analiza porównawcza„. Promotorem pracy była prof. Jadwiga Suchecka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego, promujący pracę, otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Mgr. inż. Pawła Łabaja, zatytułowaną „System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie pracy serca płodu” Promotorem pracy był dr inż. Ryszard Winiarczyk, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, promujący pracę, otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2007 zostanie przeprowadzona kolejna, dziesiąta edycja konkursu. Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w kolejnej (dziesiątej) edycji konkursu. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.