Wyniki konkursu – edycja 2005

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W edycji 2005 nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.
W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła pracę:
Dr inż. Janusza Konkola, zatytułowaną „Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów„. Promotorem pracy był prof. Grzegorz Prokopski, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska. Nagroda w wysokości 6 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, promujący pracę otrzyma 15 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.
W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła trzy prace:

Mgr Szymona Chojnackiego, zatytułowaną „Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych„. Promotorem pracy był prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.
Jednocześnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promujący pracę otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.
Mgr Agnieszki Filipczak, zatytułowaną „Kolejność narodzin a osobowość i kariera zawodowa: Weryfikacja istnienia zależności pomiędzy pozycją zajmowaną w rodzinie a osobowością i prawdopodobieństwem wykonywania pracy o charakterze kierowniczym lub samodzielnym„. Promotorem pracy była dr Grażyna Jasieńska, Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, promujący pracę otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.
Mgr inż. Elżbiety Jasińskiej, zatytułowaną „Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości„. Promotorem pracy był prof. Edward Preweda, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.
Jednocześnie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, promujący pracę otrzyma 10 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej weszły następujące osoby:

  • Prof. zw dr hab. Aleksander Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2006 zostanie przeprowadzona kolejna, dziewiąta edycja konkursu. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz o programach z rodziny STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.