Wyniki konkursu – edycja 2002

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

W edycji 2002 nadesłano ponad 20 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Dr Małgorzaty Misztal, zatytułowaną „Statystyczne metody rozpoznawania obrazów i ich zastosowania”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Czesław Domański, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, promujący pracę otrzyma 15 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

Dr Agaty Smoleń, zatytułowaną „Zastosowanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w ocenie prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika u kobiet z guzami przydatkowymi”. Promotorem pracy był dr hab. Artur Czekierdowski, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Lublinie. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorkę i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, promujący pracę otrzyma 15 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr Pawła Grzywacza, zatytułowaną „Podstawy projektowania i zastosowania sekwencyjnego testu o trójkątnym brzegu zatrzymania dla danych przeżycia”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Magiera, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska. Nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną STATISTICA.

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2003 zostanie przeprowadzona kolejna, szósta edycja konkursu. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska
.