Wyniki konkursu – edycja 2001

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.
Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W edycji 2001 nadesłano blisko 50 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Dra inż. Roberta Lisowskiego, zatytułowaną „Prognozowanie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zdzisław Cięciwa, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokości 3 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną, obejmującą programy: STATISTICA Pakiet Podstawowy, STATISTICA Modele zaawansowane, STATISTICA Analizy wielowymiarowe oraz STATISTICA Sieci Neuronowe.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Mgr inż. Kamili Wawrzyniakmgr inż. Krzysztofa Olesińskiego, zatytułowaną „Przetwarzanie i interpretacja akustycznych obrazów falowych z wykorzystaniem sieci neuronowych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Jadwiga Jarzyna, Zakład Geofizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokości 2 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autorów i promotora pracy.

Jednocześnie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną obejmującą programy: STATISTICA Pakiet Podstawowy, STATISTICA Modele zaawansowane oraz STATISTICA Analizy wielowymiarowe.

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2002 zostanie przeprowadzona kolejna, piąta edycja konkursu. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby. Szczegółowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.