Wyniki konkursu – edycja 2000

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft, Inc.StatSoft Polska.
Cel konkursu to promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
W edycji 2000 nadesłano 40 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych. Większość nadesłanych prac stanowiły prace doktorskie.

W kategorii prac doktorskich Komisja najwyżej oceniła pracę:

Dr Iwony Staniec, zatytułowaną „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Dorota Witkowska, Instytut Zarządzania, Politechnika Łódzka. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokości 3 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Wydział Organizacji Zarządzania, Politechniki Łódzkiej, promujący pracę otrzyma 25 stanowiskową akademicką licencję roczną, obejmującą program STATISTICA PL oraz STATISTICA Neural Networks PL.

W kategorii prac magisterskich Komisja przyznała dwie równorzędne nagrody za prace:

Mgra Piotra Grodka, zatytułowaną „Zmienność morfologiczna wybranych populacji ryjkowców (Coleoptera, Curculionidea) a czynniki środowiskowe wysokogórskich Tatr”. Promotorem pracy był dr Stanisław Knutelski, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokości 1 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Jagiellońskiego, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną obejmującą program STATISTICA PL.

Mgr Adeli Olejniczak, zatytułowaną „Analiza chemometryczna aktywności cytotoksycznej pochodnych imidazoakrydonu i triazoloakrydonu”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, Katedra Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda w wysokości 1 000 zł zostanie podzielona po połowie pomiędzy autora i promotora pracy.

Wydział Chemii, Politechniki Gdańskiej, promujący pracę otrzyma 20 stanowiskową akademicką licencję roczną obejmującą program STATISTICA PL.

W skład komisji konkursowej wchodziły następujące osoby:

  • Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański, Politechnika Krakowska – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
  • Prof. dr hab. Wojciech Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  • Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, Akademia Rolnicza w Krakowie
  • Dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska – sekretarz

W roku 2001 zostanie przeprowadzona kolejna, czwarta edycja konkursu. Zapraszamy do udziału. Informacje o konkursie oraz rodzinie programów STATISTICA można uzyskać w firmie StatSoft Polska.